Working time: 8:00 AM - 17:30 PM

Cam2 Measure 10 – Phần mềm đo lường 3D

FARO® CAM2 Measure 10 là một phần mềm đo lường tất cả trong một cho người dùng đang tìm kiếm một giải pháp duy nhất, hoàn chỉnh cho tất cả các ứng dụng đo lường 3D tiếp xúc và không tiếp xúc. Phần mềm này lý tưởng cho CAD và kiểm tra không phải là CAD và Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD & T).

CAM2 Measure 10 có giao diện người dùng trực quan với hướng dẫn phép đo bằng hình ảnh, liên kết tự động với các tính năng của phần mềm QuickTools. Phần mềm bao gồm công cụ nhập dữ liệu CAD đáng tin cậy làm tăng khả năng tải một số lượng lớn dữ liệu CAD.

CAM2 Measure 10 là sản phẩm phần mềm tiêu biểu trên thị trường với khả năng kết nối nhiều thiết bị đo lường 3D trong cùng một hệ tọa độ và đồng thời quét vào một khu vực duy nhất của phần mềm trên một máy tính. Khả năng này cho phép người dùng quét các vật lớn với tốc độ nhanh và độ chính xác cao và công việc quét 3D hoàn hảo hơn bao giờ hết.

CAM2 Measure 10 có 2 phiên bản:

CAM2 Measure 10 Full – Một phiên bản toàn diện lý tưởng cho tất cả các ứng dụng đo lường liên lạc và không tiếp xúc 3D khi dữ liệu đám mây điểm có thể được yêu cầu.

 

CAM2 Measure 10 Probing – Phù hợp với tất cả các ứng dụng đo lường liên lạc khi dữ liệu đám mây điểm là không bắt buộc.

Tin tức liên quan