Working time: 8:00 AM - 17:30 PM

SolidCAM – iMachining Solution that Provides You with the Best Value

SolidCAM is the leading Integrated CAM software - seamlessly integrated in SOLIDWORKS and Autodesk Inventor. SolidCAM is the only CAM with the unmatched patented iMachining...

Chi tiết
SolidCAM solution: Solid Probe

SolidCAM's integrated Solid Probe module enables you to do Home Definition (Setup) and On-Machine Verification (Measurement). Driving your probe on your CNC machine Solid Probe enables you to do Setup and...

Chi tiết
Cấu hình máy tính cài đặt phần mềm SolidCAM

Cấu hình máy tính cài đặt phần mềm SolidCAM cụ thể như thế nào? Với những bạn đang muốn học và tìm hiểu về phần...

Chi tiết
Giải pháp SolidCAM cho gia công cắt dây Wire EDM

Modul Wire-EDM của SolidCAM hỗ trợ cắt profile côn 4 Axis cắt dây hoạt động và xây dựng cắt thô. Chiến lược với số lần...

Chi tiết
Giải pháp SolidCAM Phay – Tiện nâng cao

SolidCAM giờ đã hỗ trợ lập trình CAM thân thiện với người dùng cho các máy tiện phay CNC đa kênh hơn nữa là cho...

Chi tiết
SolidCAM Turning – Giải pháp gia công tiện

SolidCAM cung cấp một giải pháp gia công tiện toàn diện với đường chạy dao mạnh mẽ và kỹ thuật để gia công tiện nhanh...

Chi tiết