Working time: 8:00 AM - 17:30 PM

How to model the Russia 2018 World Cup Football in SOLIDWORKS

The World Cup is here again! The geometry of the football itself is always a little interesting. What panels make up the surface? Looking at...

Chi tiết
SOLIDWORKS ROUTING – PIPING AND TUBING

Routing - Piping and Tubing giải thích làm thế nào để tạo chỉnh sửa và quản lý đường ống từ các thành phần định tuyến...

Chi tiết
SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D

Khóa học này tập trung vào thiết kế điện 3D trong SolidWorks.  Thời gian học: 1 buổi Điều kiện tham gia khóa học: Đã học...

Chi tiết
SOLIDWORKS ELECTRICAL 2D

Khóa học này là tập trung vào thiết kế 2D với SolidWorks Electrical.  Thời gian: 1 ngày Mục tiêu: Hướng dẫn bạn cách sử dụng SolidWorks điện...

Chi tiết
Thư viện các tính năng của SOLIDWORKS Simulation

Giả sử bạn có một bu - lông hoặc đầu nối chân cắm mà bạn sử dụng nhiều lần. Nó có thể khiến bạn đau...

Chi tiết
Một số thủ thuật nhằm nâng cao hiệu suất thiết kế trong SOLIDWORKS

Khi thiết kế trong SOLIDWORKS các kỹ sư luôn đặt câu hỏi về việc tạo các phím tắt nhằm tiết kiệm thời gian cho các...

Chi tiết