Working time: 8:00 AM - 17:30 PM

SOLIDWORKS PCB – Why Choose SOLIDWORKS PCB?

SOLIDWORKS PCB —powered by Altium®— is a mechatronics/electronics design solution that provides the best in PCB design technology with an integrated electro-mechanical collaboration solution.  ...

Chi tiết
Hệ thống các giải pháp phần mềm SOLIDWORKS

Giải pháp phần mềm SOLIDWORKS là giải pháp 3D CAD hàng đầu thế giới SOLIDWORKS đang được lựa chọn sử dụng phổ biến trong các...

Chi tiết
SOLIDWORKS EDUCATION

SolidWorks Education Là một bộ công cụ dạy học hoàn thiện về CAD. SolidWorks ® Education Edition là nguồn tài nguyên bao gồm tất cả...

Chi tiết
SOLIDWORKS COMPOSER

SOLIDWORKS Composer™ cho phép bạn dễ dàng tái sử dụng các dữ liệu thiết kế 3D nhằm nhanh chóng tạo và cập nhật dữ liệu...

Chi tiết
SOLIDWORKS MBD MODEL BASE DEFINITION

Hàng nghìn công ty dựa trên các bản vẽ 2D để truyền tải thông tin sản phẩm và sản xuất chẳng hạn như kích thước...

Chi tiết
SOLIDWORKS Subscription Services

Bạn đang nỗ lực cho cạnh tranh sản phẩm trên thị trường? Thiết kế sản phẩm đã tiến triển trong những năm qua để kết...

Chi tiết