Working time: 8:00 AM - 17:30 PM

SOLIDWORKS PCB – Why Choose SOLIDWORKS PCB?

SOLIDWORKS PCB —powered by Altium®— is a mechatronics/electronics design solution that provides the best in PCB design technology with an integrated electro-mechanical collaboration solution.  ...

Chi tiết
Hệ thống các giải pháp phần mềm SOLIDWORKS

Giải pháp phần mềm SOLIDWORKS là giải pháp 3D CAD hàng đầu thế giới SOLIDWORKS đang được lựa chọn sử dụng phổ biến trong các...

Chi tiết
SOLIDWORKS product design system

SOLIDWORKS is a solid modeling computer-aided design (CAD) and computer-aided engineering (CAE) computer program that runs on Microsoft Windows. SolidWorks is published by Dassault Systèmes....

Chi tiết
Phần mềm Geomagic for SOLIDWORKS

Nếu bạn đang sử dụng SOLIDWORKS cho công việc thiết kế và phát triển sản phẩm phần mềm Geomagic for SOLIDWORKS rất có thể là...

Chi tiết
3D QuickEDM

3D QuickEDM chạy trên nền cho SolidWorks dành cho thiết kế điện cực. Giảm thiểu phần lớn các bước trong thiết kế điện cực. Không...

Chi tiết
3D QuickMold

3D QuickMold ® là một giải pháp thiết kế khuôn nhựa chuyên nghiệp. Sự ra đời và phát triển của 3D QuickMold giải quyết các...

Chi tiết