Working time: 8:00 AM - 17:30 PM

Phần mềm Geomagic for SOLIDWORKS

Nếu bạn đang sử dụng SOLIDWORKS cho công việc thiết kế và phát triển sản phẩm, phần mềm Geomagic for SOLIDWORKS rất có thể là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho bạn. Phần mềm Geomagic Capture for SOLIDWORKS giúp thúc đẩy và tăng tốc quá trình đổi mới sản phẩm.

Geomagic® for SOLIDWORKS® là giải pháp mô hình tích hợp hoàn toàn Scan-to-SOLIDWORKS giúp giảm thời gian cần thiết để xây dựng mô hình 3D phức tạp của các đối tượng trong thế giới thực bằng cách trực tiếp quét hoặc nhập dữ liệu quét vào SOLIDWORKS. Các trình thủ thuật tiên tiến, tự động nhanh chóng và dễ dàng tạo các bản phác thảo chính xác, bề mặt hoặc các phần cứng có thể chỉnh sửa dựa trên tính năng bên trong SOLIDWORKS.

Geomagic for SOLIDWORKS là một bộ công cụ phần mềm kết nối trực tiếp tới môi trường SOLIDWORKS của bạn cho bạn khả năng tiên tiến để làm cho các công cụ điểm đám mây và đa giác có thể sử dụng được trong quá trình thiết kế của bạn. Phần mềm này hỗ trợ một loạt các máy quét 3D phổ biến cũng như nhập định dạng tiêu chuẩn điểm và đa giác. Bạn có thể nhập dữ liệu hoặc quét trực tiếp trong SOLIDWORKS và sử dụng các tính năng thuật sĩ khai thác để trích xuất các phác thảo CAD, bề mặt và chất rắn.

Gửi vào hòm thư vihothvn@gmail.com ngay cho chúng tôi những vấn đề của bạn để được hỗ trợ và giải đáp.

ViHoth Corp., – Đại lý phân phối phần mềm Geomagic for SOLIDWORKS, Geomagic Freeform

Tin tức liên quan