Working time: 8:00 AM - 17:30 PM

3D QuickEDM

3D QuickEDM chạy trên nền cho SolidWorks dành cho thiết kế điện cực. Giảm thiểu phần lớn các bước trong thiết kế điện cực. Không xảy ra bất kỳ lỗi trong các bước thiết kế, thiết kế tổng thể điện cực có thể được hoàn thiện nhanh chóng cho các yêu cầu gia công EDM. Lợi ích then chốt của 3D QuickEDM giúp người dùng giảm thiểu hầu hết các khối lượng công việc yêu cầu, ví dụ như quản lý các dữ liệu sản xuất. Bao gồm xử lý các dữ liệu, bản vẽ chi tiết, kiểm tra chồng lấn giữa các chi tiết, chỉnh sửa các thiết kế đối xứng,…

 

Một tập hợp tính năng thông minh để lựa chọn vị trí phù hợp với các điện cực, tự động tìm kiếm và kết hợp với các điện cực cơ sở so với các chi tiết tiêu chuẩn, tự động làm tròn, tự động offset khoảng hở điện cực, và tự động tạo BOM và những cái khác…

Lợi ích then chốt của 3D QuickEDM

  • Thực hành các mậu dịch
  • Xây dựng điện cực
  • Thư viện điện cực
  • Chú giải điện cực
  • Các công cụ thông minh
  • Quản lý tệp

Với những lợi ích trên của 3D QuickEDM thì đây chính là giải pháp tối ưu cho những kĩ sư thiết kế điện cực. Mọi thắc mắc hay khó khăn trong việc sử dụng phần mềm bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số hottline:  hoặc gửi vấn đề của bạn qua mai vihothvn@gmail.com để được giải đáp nhanh nhất bởi chuyên gia ViHoth.

Dịch: ViHoth

Nguồn: 3D QuickTools